MAGIA

Gabriel Archanioł. Człowiek Boga

Gabriel

Człowiek Boży Gabriel

Gabriel w mitologii żydowskiej, chrześcijańskiej i islamskiej archanioł. Święto: 18 marca w kościele zachodnim. Archanioł ten odgrywa ważną rolę w Biblii jako posłaniec Boga. Archanioł najpierw ogłasza Danielowi powrót Żydów z ich niewoli (Dan. 8:16) i wyjaśnia wizję różnych narodów (Dan. 9:21). W Nowym Testamencie wysłannik Boga oznajmia Zachariaszowi o nadchodzących narodzinach Jana Chrzciciela (Łk 1,19) i Dziewicy Maryi, że będzie Matką Jezusa (Łk 1:26). W islamie Koran przypisuje temu aniołowi, który nazywa się Jiburili (Jibril), dyktowaniem z doskonałej kopii w niebie ziemską kopię Koranu.

Milton w Raju utraconym (księga 4: 550) nazywa Archanioła „szefem anielskich strażników”, przywołując żydowską wiarę. W swoim musicalu Anything Goes Cole Porter ma świetną piosenkę „Blow, Gabriel, Blow, ”, Który przypisuje aniołowi wspaniałą trąbkę i zadanie ogłoszenia końca świata. (Pieśń została wprowadzona przez Ethel Merman.) W sztuce zachodniej chrześcijaństwa Anioł jest zwykle przedstawiany jako posłaniec do Maryi Dziewicy, zapowiadający nadchodzące narodziny Jezusa. Często widuje się przed nią klęczącego, trzymającego zwój ze słowami Ave Maria, gratia plena (Zdrowaś Mario, pełna łaski). W greckich i bizantyjskich portretach Archanioł jest zwykle przedstawiany jako stojący, a nie klęczący. pełen łaski. 

Gabriel

Jest imieniem biblijnym. Wywodzi się ono z języka hebrajskiego i składa się z dwóch wyrazów: “geber” = silny mąż, oraz “ef” = Pan Bóg. Imię Gabriel znaczy zatem mniej więcej tyle, co: Mąż Boży lub Bóg jest mocą.

Imię to nosiło ośmiu świętych i błogosławionych. W Polsce imię Gabriel znane jest od XIII wieku. Nosili je zarówno mężczyźni, np. Gabriel Narutowicz, jak i kobiety, np. Gabriela Zapolska.

     Dzisiaj imię to występuję dość często, zwłaszcza u kobiet.

Dodaj komentarz