anioł
MAGIA

Anioł Nadprzyrodzona istota. Dopełnienie!!!

Anioł Nadprzyrodzona istota, która pośredniczy między Bogiem a śmiertelnikami. Aniołowie są nad wszystkimi istotami żywymi i światem naturalnym

Termin „anioł” pochodzi od greckiego angelos, co oznacza „posłaniec”. Podobnie perski termin angaros oznacza „kurier”. W języku hebrajskim termin ten oznacza malakh, co oznacza również „posłaniec”. Imię to odnosi się do jednego z podstawowych obowiązków anioła: przemieszczania się między światami, przynoszenia ludzkich modlitw do nieba i powrotu z Bożymi odpowiedziami. Aniołowie mierzą także wolę Boga, czy to w celu pomocy, czy też ukarania ludzi. Anioły są specyficzne dla judaizmu , chrześcijaństwa i islamu; wywodzą się jednak z koncepcji duchów pomagających i opiekuńczych, które istnieją w mitologiach na całym świecie.

Zachodnia koncepcja anioła wyewoluowała przede wszystkim z mitologii Babilonii i Persji, z wpływami istot sumeryjskich, egipskich i greckich. Idee zostały wchłonięte przez Hebrajczyków, którzy z kolei wywarli wpływ na chrześcijan. Zarówno wiedza hebrajska, jak i chrześcijańska wpłynęły na muzułmanów. Starożytni Grecy mieli podobną koncepcję, Daimon. We wschodnich mitologiach nie ma dokładnego odpowiednika aniołów; najbliższymi koncepcjami są awatary (inkarnacje Boga) w hinduizmie oraz bodhisattwowie (istoty oświecone) i dewy (świecące) buddyzmu. Istoty o wielu takich samych cechach przypisywanych aniołom, takie jak odgrywanie pośredniej roli między ludzkością a bogami, ochrona osoby lub miejsca lub udzielanie rad, istnieją uniwersalnie w całym Eskimoskim duchu. światowe mitologie.

Biblia przedstawia aniołów jako przedstawicieli Boga. Istnieją w sferze niebieskiej. Są bezcieleśni, ale potrafią przyjąć formę i przejść jako śmiertelnicy. Pojawiają się także jako istoty ognia, błyskawicy i jaskrawego światła, czasem ze skrzydłami, a czasem. W biblii możemy przeczytać o podziale aniołów na różne klasy. Zwane chórami.

Anioły które upadły.

Lucyfer, to anioł upady. Anioł, który popełnił grzech pychy i został wyrzucony z nieba. Około jedna trzecia zastępów niebieskich poszła za nim. Upadłe anioły stały się Demonami (których szeregi obejmują także Demonizowanych bogów pogańskich kultur). W Biblii aniołowie są głównymi graczami na etapie życia i w wypracowywaniu relacji ludzkości z Boskością. Tam, gdzie jest to właściwe, do głoszenia orędzi Bożych lub spełniania woli Bożej, ukazali się ludziom w wizjonerskich doświadczeniach i snach.

Anioł

Ojcowie chrześcijaństwa w kościele wnikliwie rozważali obowiązki, naturę, liczbę, zdolności i funkcje aniołów. To zainteresowanie teologiczne osiągnęło szczyt w średniowieczu i zaczęło spadać w okresie renesansu.

Na popularnym poziomie wielu aniołów uważało, że odgrywają role w życiu codziennym. Ludzie modlili się do nich, a magowie wyczarowali ich zaklęciami. Wizje aniołów interpretowano jako wróżby. Jednak podczas Oświecenia, kładąc nacisk na naukę i myśl intelektualną, anioły wycofały się do królestwa poezji i fantazji romantycznych oraz mistyków, takich jak Emanuel Swedenborg . Swedenborg nazwał dusze zmarłych „aniołami” i powiedział, że odwiedzał je w zaświatach podczas swoich mistycznych transów.

Anioły powróciły do ​​popularności pod koniec XX wieku, po części z powodu powszechnego duchowego głodu osobistych relacji z Boskością oraz wygody gotowej nadprzyrodzonej pomocy i przewodnictw

Często anioły pojawiają się jako prawdziwe osoby w spotkaniu z „tajemniczym nieznajomym”. Te spotkania mają miejsce, gdy dana osoba ma dylemat i potrzebuje szybkiego działania. Tajemnicza osoba nagle pojawia się znikąd i zapewnia rozwiązanie. Tajemniczymi nieznajomymi mogą być mężczyźni i kobiety dowolnej rasy. Najczęściej są to mężczyźni – zwykle młodo wyglądający mężczyzna. Anioły niezmiennie dobrze ubrani, uprzejmi i znają nadchodzący kryzys. Często są spokojni, ale mogą być silni i wiedzą tylko, co robić. Mówią, choć oszczędnie.

Są przekonująco realne jak ludzie z krwi i kości, gdy anioł problem rozwiąże, tajemniczy nieznajomi znikają. To ich nagłe i dziwne zniknięcie sprawia, że ​​ludzie zastanawiają się, czy pomogli im śmiertelnicy, czy aniołowie. Niektóre osoby uważają pojawienie się ducha zmarłych, na przykład członka rodziny, za anioła, jeśli manifestacja służy ich ostrzeżeniu, pocieszeniu lub ochronie.

W wizjach przy łożach śmierci dusze zmarłych przyjaciół i krewnych, którzy przybywają, aby pomóc umierającym przejść na drugą stronę, są często postrzegane jako anioły.

One Thought to “Anioł Nadprzyrodzona istota. Dopełnienie!!!”

  1. […] Bogiem a śmiertelnikami; dowodzą niebiańskimi armiami w walce z piekłem; i są nadzorcami Aniołów-Strażników. Służą także jako anioły stróże wielkich ludzi, takich jak głowy religii i państw. Niosą […]

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: